Galéria

Projektismertető

A projekt célja:

A Széchenyi István Egyetem gyakorlati képzéssel és kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának a közelmúltban eredményesen megvalósult, elsősorban építési jellegű beruházáshoz kapcsolódó, kiegészítő fejlesztése bútorozással megvalósuló tér- és funkciókialakítással, valamint hálózati kapcsolatok kiépítése által. A projekt keretében lehetőség nyílik az egyetem járműipari kutatási kapacitásainak bővítésére, valamint az ezen a szakterületen megszerzett vizsgálati és kutatási képességeinek más tudományterületen való alkalmazására is. A projekt célkitűzései összhangban vannak a régió ipari és munkaerő-piaci igényeivel, a Széchenyi István Egyetem további hazai és uniós támogatással megvalósuló kutatási és beruházási projektjeihez kapcsolódó fejlesztések egyaránt szolgálják a kutatás, a fejlesztés, az innováció és az oktatás területét.

A fejlesztés elemei:

A) Az INNO-Share épület 2. emeleti kutató- és oktatótereinek kialakítása, bútorozása

B) Az Audi Intézet kutató-oktató laborhátterének eszközfejlesztése és bútorozása

C) Digitális képalkotás és kapcsolódó matematikai kutatások vizsgálati és kutatási

kapacitásainak fejlesztése az élettudományok területén

D) Mechatronikai részegységek vizsgáló laboratórium eszközparkjának kiépítése

 

A projekt időtartama:

2011. április 1. – 2012. szeptember 30.

 

Kedvezményezett:

Széchenyi István Egyetem

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

862.459.390.- Ft

 

A projekt teljes költsége:

907.851.990.- Ft

 

A projekttevékenység bemutatása

 

A fejlesztés fő jellemzői:

- olyan beruházások valósulnak meg, amelyek a „legjobb elérhető technológiákat” (BAT) alkalmazzák,

- több tudományterületet érint (műszaki, egészségtudományi),

- már meglévő, továbbfejleszthető, nemzetközileg is versenyképes K+F és innovációs tevékenységekre, eredményekre épül,

- az ország egyik húzóágazata, a járműipar K+F+I igényeit is kielégíti.

 

A projekt részeként négy fejlesztési blokk valósul meg, az alábbiak szerint:

 

A) Az INNO-Share épület 2. emeleti kutató- és oktatótereinek kialakítása, bútorozása

 

 1. A déli épületszárnyban megvalósuló, járműipari kutatási kapacitásbővítést célzó fejlesztések:

  1. Járműipari Kutató Központ kialakítása a „Mobilitás és környezet” (TÁMOP 4.2.1/B) kutatóegyetemi pályázat végrehajtásához kapcsolódva

  2. Kutatócsoportok bázisirodájának kialakítása

  3. Közös használatú kutatóiroda kialakítása

 2. A Tudásmenedzsment Központ tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztések:

  1. A tehetséges hallgatók kreativitásának kibontakozását, innovatív elképzeléseik együttműködésen alapuló továbbfejlesztését elősegítő IN-Spirál Kreatív Alkotótér kialakítása

  2. A konkrét üzleti koncepcióval rendelkező hallgatók, kutatók piacra lépését, saját vállalkozás elindítását támogató IN-Cube Egyetemi Inkubációs Központ infrastruktúrájának kiépítése, 10 fős projekt-kutatószobák kialakítása

 3. Az Egyetemi Könyvtár új funkciójaként Média Kutatótér kialakítása hangszigetelt médiaboxokkal, valamint 15 egyéni kutatóhely kiépítése

 4. Nagy sávszélességű adatkapcsolat kialakítása a kampusz és a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet között, utóbbi helyszínen aktív hálózati eszközök kiépítése

 

B) Az Audi Intézet kutató-oktató laborhátterének fejlesztése

 

A Széchenyi István Egyetem és az ország legnagyobb motor- és járműgyártó vállalata közötti együttműködésen alapuló kutatási-oktatási innovációs környezet megteremtése labor- és műszerfejlesztés, új kutatói és gyakorlati képzési helyek infrastrukturális feltételeinek kialakítása, négy labor és két műhely berendezése, felszerelése által.

 

C) Digitális képalkotás és kapcsolódó matematikai kutatások vizsgálati és kutatási kapacitásainak fejlesztése az élettudományok területén

 

Az alkalmazott matematikai kapacitások új, interdiszciplináris területen (alkalmazott matematika az élettudományok területén) történő alkalmazási feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

 1. Gasztroenteorológiai és nőgyógyászati vizsgáló- és kutatótechnológia fejlesztése külső kutatási és oktatási helyszínen, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban (PAMOK)

 2. Képfeldolgozás matematikai háttér-kapacitásainak megteremtése

 3. Oktató- és kutatólabor kialakítása a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetben (PLESZI)

 4. Nagy sávszélességű adatkapcsolat kialakítása a PLESZI-hez, illetve a kialakítandó külső kutató- és oktatóbázisig (PAMOK), valamint aktív hálózati eszközök kiépítése a PLESZI-ben

 

A projekt keretében az egyetemmel együttműködési megállapodást kötő Petz Aladár Megyei Kórházban korszerű külső kutatói és gyakorlati képzési helyek kerülnek kialakításra, a beszerzendő K+F eszközök egy része ennek megfelelően a PAMOK területén kap helyet.

 

D) Mechatronikai részegységek vizsgáló laboratórium eszközparkjának kiépítése

 

Az egyetem által elnyert „Mobilitás és környezet” TÁMOP 4.2.1/B kutatóegyetemi pályázat kutatási programjával összhangban (3. kutatási főirány: Járműinformatikai és mechatronikai kutatások) járműipari mechatronikai részegységek, alkatrészek vizsgálatához szükséges eszközpark kialakítása.